Không vào được internet CentOS 7

Không vào được internet CentOS 7, bạn cần phải mở Firewall port 80 cho truy cập vào web từ bên ngoài, bạn cần chạy lệnh sau

Source: Không vào được internet CentOS 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s